Abestudie illustrerer hvorfor vi gambler

Joel Howell | 01 Oktober 2018

Aber lærer hvordan man gamblerForskere ved John Hopkins-universitetet har lært to aber at gamble. Forsøget havde til formål at forstå menneskers beslutninger om at tage risici, og resultaterne er ret klare.

Det viser sig, at aberne foretrækker at tage store risici mod at få store belønninger. Da mennesker og aber deler en lignende hjernestruktur, er det generelt accepteret, at resultaterne også er gældende for mennesker.

Abeforretning

For at gennemføre eksperimentet måtte de to Rhesus macaque-aber lære at gamble. Dette blev opnået ved at anvende farvede blokke med forskellige farver i forskellige forhold. Hver farve og forhold repræsenterede en belønning/risikoprofil, og de givne belønninger var i form af frugtsaft.

Aberne, der spillede for juice, valgte konsekvent muligheden med en højere belønning, men med større risiko. Et lille område af den præfrontale cortex blev identificeret som ansvarlig for adfærden. Når aben vandt en stor mængde saft, lyste disse celler op, men når aberne tabte, lyste de op ved den sikrere del af væddemålene.

Forskerne deaktiverede derefter området ved at anvende koldkompres på nerverne (udført eksternt uden at skade aberne), og de to primater blev derefter mindre tilbøjelige til at tage store risici.

Forskerne mener, at aberne fortsatte med at spille, fordi de nyder gamblingelementet i spil. Selv efter at de ikke længere var tørstige, fortsatte de med at spille, da de nød at være høje på at vinde.

For at validere resultaterne blev eksperimentet justeret. Aberne blev tilbudt en mulighed for lavt odds/lav belønning, og en mulighed for højt odds/stor belønning. De to primater valgte stadig det mere risikable valg, selvom den belønning der blev tilbudt, var mindre end lavrisikovalget.

Fascinerende resultater

Traditionelt er det blevet antaget, at individets risikovillighed var et personlighedstræk. Dette eksperiment viser imidlertid, at viljen til at tage risiko påvirkes af den opfattede belønning. Derfor ændres individets risikovillighed alt efter situationen. En person kan være uvillig mod monetær risiko og spare i stedet for at bruge, men den samme person kan være villig til at risikere deres liv og hoppe ud fra et fly for at skydive.

Forskerne mener, at hvis de står over for en høj nok belønning, vil de fleste gamble på et onlinecasino. Uanset om belønningen er rigtige penge eller adrenalin fra skydiving, ser det ud som om, at højhedsniveauet er ens.

Håbet er, at ved at identificere hjernekredsløbene der styrer risikabel adfærd, vil de være i stand til at udvikle mere effektive metoder til at hjælpe mennesker med risikoproblemer. Yderligere undersøgelser kan muliggøre behandling af lidelser som spilafhængighed, OCD og depression.